contact 088 - 42 42 088 Support Desk
atlassian software atlassian consultancy atlassian academy atlassian hosting

Disclaimer

Disclaimer voor www.prepend.eu

Prepend verleent u hierbij toegang tot https://prepend.eu/ en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Prepend behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.prepend.eu is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Prepend.

Beperkte aansprakelijkheid

Prepend spant zich in om de inhoud van www.prepend.eu zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.prepend.eu aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Prepend. Voor op www.prepend.eu opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Prepend nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Prepend. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Prepend, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.